Vsaka gradnja se začne z izkopom gradbene jame in kakovostno utrditvijo terena.


 

V kolikor vas zanima profesionalen pristop in kvaliteta storitev, se na nas obrnite preko kontaktni podatkov.


Vsaka gradnja se začne z izkopom gradbene jame in kakovostno utrditvijo terena. V podjetju … izvajamo zemeljske izkope vseh vrst. Ločimo jih glede na vrsto tal, širino in globino izkopa ter način izkopa. Zakaj je to pomembno? Pri mehkejših zemljinah zaradi večje varnosti in lažjega rušenja sten (izkopa) izkop opravljamo pod nagibom, pri trših zemljinah pa ga lahko opravimo tudi navpično, vendar največ do globine dveh metrov.

Poleg tega zagotavljamo izkope za predpripravo rovov za komunalne in druge priključke, ki bodo bodočemu objektu omogočili funkcionalnost. Po naročilu izvajamo torej tudi izkope za napeljavo vodovoda, plinovoda, elektrike in kanalizacije. Ponekod priključitev objektov na javno kanalizacijo še ni mogoč, zato nudimo tudi izkop jame za pripravo greznice ali vgradnjo čistilne naprave.