Smo izkušen in vsestranski ponudnik gradbenih storitev.


 

V kolikor vas zanima profesionalen pristop in kvaliteta storitev, se na nas obrnite preko kontaktni podatkov.


V podjetju … nudimo splošna in zaključna gradbena dela: Za vas zgradimo samostojen objekt, prizidek, nadstrešek, drvarnico, garažo ali vrtno lopo. Gradnja seveda vključuje tudi izvedbo izkopov po eni strani in zaključnih del po drugi. S slednjim mislimo predvsem na montažo izolacije, pleskanje, manjša tesarska dela in izvedbo štukatur.